تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی

با سلام با توجه به اینکه مشخصات فایل تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی را مشاهده می نمایید که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی

تحقیق-بررسی-رابطه-بین-ابعاد-شخصیتی-مدیران-و-عملکرد-شغلی-کارکنان-براساس-پنج-الگوی-بزرگ-شخصیتی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی،
در قالب Word و 100 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان است. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف یا ماهیت ازنوع کاربردی است. روش گردآوري داده ها به صورت ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رشت به تعداد 150 نفر و کارکنان مربوطه در جامعه‌ی آماری حدود 450 نفر بوده‌اند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 108 نفر برای هر کدام بود. از آنجایی که این تحقیق به بررسی ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان پرداخته، لذا 108 پرسشنامه ابعاد شخصیتی را مدیران و 108 پرسشنامه عملکرد شغلی را کارکنان پاسخ دادند و سپس همبستگی بین این دومتغیر سنجیده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از  70/0  است. نتایج تحقیق نشان دادکه بين روا ن نژندي يا روان رنجورخويي، برون گرايي، گشودگي ، توافق پذيري و با وجدان بودن مديران و عملكرد شغلي كاركنان رابطه وجود دارد.

مقدمه
مدیریت در هر سازمان به عنوان هسته مرکزی و مغز متفکر آن عمل می کند. این عنصر در واحدهای آموزشی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است و بهبود عملکرد در این زمینه تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که از آن جمله می توان به شخصیت مدیران اشاره کرد(حسینیان،1386).
در بسیاری از محیط ها و موقعیت های آموزشی و شغلی بر توانایی های فردی به عنوان عامل اصلی موفقیت تاکید می شود. اما باید توجه داشت که این توانایی ها به تنهایی نمی توانند عامل موفقیت باشند بلکه باید تفاوت های فردی بین افراد را به عنوان عامل مهم و موثر در موفقیت شغلی و تحصیلی آنان در نظر گرفت. تحلیل تفاوت های فردی همواره از نظر روانشناسی در سازمان ها به خصوص آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از متغیرهای تفاوت فردی ویژگی های شخصیتی است.شناخت و یژگی های شخصیتی افراد و استفاده از الگوهای اثربخش در برنامه های آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است(عیسائی و همکاران،1392).  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. اگر مديران ما در سازمانها  با استفاده از استعداد كاركنان آموزش مورد نياز را در اختيار كاركنان قراداده و ضمن دادن فرصت مناسب و امكانات مورد نياز  به آنان و ايجاد انگيزه مي‌توانند بهترين عملكرد را در كاركنان شاهد باشند اما متاسفانه در بعضي از سازمانها شاهد آن هستيم كه مديران عمدتا به عملكرد كاركنان توجه كافي نداشته و عمدتا بر اساس اميال خود تصميم مي گيرند. یکی از عواملی که بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار است شخصیت و ابعاد آن است. ابعاد شخصیت در  این تحقیق روان نژندی(روان رنجورخویی)، برون گرایی ( درون گرایی)، گشودگی( اشتیاق به تجارب تازه)، توافق پذیری و باوجدان بودن(مسئولیت پذیری) بوده است.
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی می باشد. در این فصل ابتدا مساله تحقیق ،   اهمیت وضرورت موضوع تحقیق بیان شده و سپس به اهداف و سوالات تحقیق به همراه چارچوب نظری و فرضیات و تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق و در خاتمه به قلمرو پژوهش پرداخته شده است.


فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی شامل موارد زیر میباشد:
چكيده    1
فصل اول. کلیات تحقیق    2
1-1- مقدمه    3
 1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- چارچوب نظری تحقیق    6
1-5- اهداف تحقیق    7
1-6- فرضیات تحقیق     7
1-7- تعریف متغیرهای تحقیق    7
1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق    7
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    8
1-8- قلمرو تحقیق    9
1-9- نتیجه گیری    10
 فصل دوم. ادبیات تحقیق    11
مقدمه    12
2-1- بخش اول (شخصیت)    14
2-1-1- تعاریف و مفاهیم شخصیت    14
2-1-1-1- منشأ شخصیت     14
2-1-1-2- ناخودآگاه فردی و شخصیت    15
2-1-1-3-تجزيه و تحليل مراوده اي    16
2-1-1-4- انواع مراودات    17
2-1-2- مدل پنج عاملی شخصیت    18
2-1-3- تئوری ها و مدل ها    22
2-1-4- ویژگی های مهم شخصیتی    24
2-2- بخش دوم: عملکرد شغلی    27
2-2-1-تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی    27
2-2-2- ارزیابی عملکرد شغلی    30
2-2-3- اهمیت و ضرورت عملكرد شغلی    31
2-2-4- کاربردهای ارزیابی عملکرد شغلی    32
2-2-4-1- مراحل مختلف ارزیابی عملکرد شغلی    32
2-2-4-2- عوامل موثر در تعيين نوع ارزیابی عملکرد شغلی    33
2-2-5- معيارهاي عملكرد شغلی    33
2-2-6- عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد    38
2-3- بخش سوم : پیشینه    41
2-3-1- پیشینه داخلی    41
2-3-2- پیشینه خارجی    43
 فصل سوم. روش اجرای تحقیق    46
3-1- مقدمه    47
3-2- روش تحقیق    47
 3-4- جامعه آماری    48
3-5- نمونه آماری    48
3-6- روش و ابزار جمع آوری داده ها    48
3-7- روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات    49
3-7-1- روایی     49
3-7-2- پایایی    50
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها    51
3-8-1- آمار توصیفی    51
3-8-2- آمار استنباطی     51
3-9- نتیجه گیری    51
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها    53
4-1- مقدمه    54
4-2- آمار توصیفی    55
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    55
4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها    65
4-4- آمار استنباطی    66
فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها    71
5-1- مقدمه    72
5-2- نتایج و یافته ها    72
5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق    77
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    78
5-5- محدودیت های تحقیق    78
منابع و ماخذ    79
پیوستپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی پروژه رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان پایان نامه ابعاد شخصیتی مدیران پروژه مدیریت عملکرد شغلی کارمندان پروژه بررسی رابطه بین ابعاد شخ

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی


اعتقادات ذاتی و طبیعی ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

طرح توجیهی احداث گلخانه فلزی تولید سبزی جات

تحقیق بررسی تاثیر آموزش آموزه های دینی بر سلامت روان دانش آموزان

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی خلاقیت و جهت گیری هدف پیشرفت (فصل دوم)

طرح کسب و کار و کارآفرینی تولید و بسته بندی پوشک بچه

مقاله بررسی تفکیک عوامل موثر بر سرمایه گذاری در چارچوب سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

تحقیق بررسی تأثیر التزام عملي به اعتقادات ديني بر کاهش اضطراب

دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری سبک های دلبستگی(فصل دوم پایان نامه)

دانلود مقاله بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی